Ciclo de conferencias sobre Enfermidades Ambientais

A Asociación SQM-EHS Galicia e o Concello de Lugo organizamos un Ciclo de Conferencias para dar visibilidade a enfermidades emerxentes como a Sensibilidade Química Múltiple, a Electrohipersensibilidade, a Encefalomielite Miálxica/ Síndrome de Fatiga Crónica, a Fibromialxia ou a Enfermidade de Lyme. Esta iniciativa forma parte dun proxecto máis amplo de colaboración entre ambas entidades para achegar á cidadanía a gran lacra social que supoñen as enfermidades emerxentes e, como a través do coñecemento podemos minimizar a posibilidade de contraelas. Nestas xornadas analizaremos a situación actual de ditas enfermidades desde distintos puntos de vista na súa relación coa alimentación, co medio, as dificultades legais ás que teñen que enfrontarse os enfermos, a súa relación coa Covid persistente, etc.

Dividimos este evento en dúas xornadas nas que participarán autores de relevancia internacional. O día 17 de xuño intervirá a neurocientífica Sonia Villapol. É dende 2018 a xefa do laboratorio de Methodist Hospital Research Institute, considerado o mellor na maioría de especialidades médicas de Texas. Tamén é profesora de Neurocirurxía no Instituto Académico e Investigador Principal e no Centro de Neuroxeneración do Metodista Hospital de Houston; e de Neurociencia na Facultade de Medicina no Weill Cornell de Nova York. Ese mesmo día o doutor e investigador Manuel Arias, xefe da Sección de Neuroloxía do CHUS e profesor da Facultade de Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela, dará unha conferencia sobre a neuroloxía e fibromialxia.

O segundo día será o 28 de xullo, comezará coa intervención de Fernando Lousada Arochena, maxistrado na Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e autor de numerosos libros e artigos. Ademais, contaremos coa conferencia de Isabel Botana, traballadora social e responsable da Área Social de FEGEREC (Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas).

Todas as ponencias estarán dispoñibles na nosa web uns días despois da súa edición.

Este ciclo de conferencias é posible grazas á implicación da tenente de alcaldesa e concelleira de Participación e Servizos para a Veciñanza do Concello de Lugo, a proposta da Asociación SQM-EHS Galicia. Agradecemos polo tanto á área de Participación e Servizos para a Veciñanza do Concello de Lugo posibilitarnos a financiación e os medios, así como a organización deste evento.

Invitámosvos a todos a que vos formedes e informedes a través deste acontecemento. Recordade que moitas das persoas que estaremos alí non toleramos esencias, polo que pedimos que os que acudades ao evento fagades un estrito control ambiental, non portando sobre vós ningún tipo de substancias químicas.


La Asociación SQM-EHS Galicia y el Concello de Lugo organizamos un Ciclo de Conferencias para dar visibilidad a enfermedades emergentes como la Sensibilidad Química Múltiple, la Electrohipersensibilidad, la Encefalomielitis Miálgica/ Síndrome de Fatiga Crónica, la Fibromialgia o la Enfermedad de Lyme. Esta iniciativa forma parte de un proyecto más amplio de colaboración entre ambas entidades para acercar a la ciudadanía la gran lacra social que suponen las enfermedades emergentes y, como a través del conocimiento podemos minimizar la posibilidad de contraerlas. En estas jornadas analizaremos la situación actual de dichas enfermedades desde distintos puntos de vista en su relación con la alimentación, con el medio, las dificultades legales a las que tienen que enfrentarse los enfermos, su relación con el Covid persistente, etc.

Hemos dividido este evento en dos jornadas en las que participarán autores de relevancia internacional. El día 17 de junio intervendrá la neurocientífica Sonia Villapol. Es desde 2018 la jefa del laboratorio del Methodist Hospital Research Institute, considerado el mejor en la mayoría de especialidades médicas de Texas. También es profesora de Neurocirugía en el Instituto Académico e Investigador Principal y en el Centro de Neurogeneración del Metodista Hospital de Houston; y de Neurociencia en la Facultad de Medicina en el Weill Cornell de Nueva York. Ese mismo día el doctor e investigador Manuel Arias, jefe de la Sección de Neurología del CHUS y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, dará una conferencia sobre la neurología y fibromialgia.

El segundo día será el 28 de julio, comenzará con la intervención de Fernando Lousada Arochena, magistrado en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y autor de numerosos libros y artículos. Además, contaremos con la conferencia de Isabel Botana, trabajadora social y responsable del Área Social de FEGEREC (Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas).

Todas las ponencias estarán disponibles en nuestra web unos días después de su edición.

Este ciclo de conferencias es posible gracias a la implicación de la teniente de alcaldesa y concejal de Participación y Servicios para el Vecindario del Concello de Lugo, Cristina López, a propuesta de la Asociación SQM-EHS Galicia. Agradecemos por tanto al área de Participación y Servicios para el Vecindario del Concello de Lugo posibilitarnos la financiación y los medios, así como la organización este evento.

Os invitamos a todos a que os forméis e informéis a través de este acontecimiento. Recordad que muchas de las personas que allí estaremos no toleramos esencias, por lo que pedimos que los que acudáis al evento hagáis un estricto control ambiental, no portando sobre vosotros ningún tipo de substancias químicas.


Te gusta lo que leíste? Compártelo!

Deja un comentario

INFORMACIÓN